מהו זיכרון?

מהו זיכרון? קלט- עיבוד- פלטהאם מתי שהו ערערתם במחשבתכם מהו זיכרון? ומה מסתתר מאוחרי פעולת המוח אשר יוצרת אצלנו זיכרון? זיכרון ילדות, זיכרון לפעולה כלשהי, זיכרון של שמות ילדינו, חברינו ומכרינו ועוד. כעת ננסה להסביר מה עומד מאחורי מושג זה: במילים פשוטות, זיכרון הינו המערכת אשר באמצעותה המוח משמר מידע. המוח לוקח פיסת מידע, מאחסן אותה ומאפשר את שליפתה. תהליך זה הינו די פשוט ומכיל בתוכו פעילות של קלט-עיבוד-פלט ובמונחים מקצועיים יותר: קידוד, אחרון ושליפה.

מהו זיכרון? קלט – עיבוד – פלט

קידוד הוא מה שקורה כאשר אנו מקבלים מידע דרך החושים. במהלך התהליך, המידע החישתי מעובד באופן כזה המאפשר את איחסונו בזיכרון.

איחסון הינו האופן שבו המידע נשמר. לאחר שהמידע קודד הוא עובר מזיכרון לטווח קצר וזיכרון העבודה אל הזיכרון לטווח ארוך ונשמר שם, בדרך כלל נשמר באופן מתויג ומקוטלג עד שנקרא לשימוש.

שליפה הינו התהליך של זכירת המידע. המידע עולה להכרה כאשר אנו זקוקים לו. אנו יכולים לשלוף מידע בדרכים שונות:

Recalling זכירה מיידית של יחידת מידע מן הזיכרון לטווח ארוך, לדוגמה: “מה שם המורה של בני מכיתה ג’?” אתה תיזכר מיידית ששמה היה רחל.

Recollection צירוף של מספר יחידות מידע על מנת להיזכר באירוע, למשל: “מי עוד נכח במסיבה אתמול בערב?”. כעת עליך לצרף מספר אלמנטים יחד על מנת לקבל תמונה שלמה של המסיבה והאנשים אשר נכחו בה.

Recognition מתייחס לזיהוי מידע ספציפי קיים תוך השוואתו למידע מאוחסן בזיכרון. זכירה של פנים של אדם שלא ראית מזה הרבה זמן, היא דוגמה טובה לסוג זה של זיכרון. לעתים אנו זקוקים לאיזה שהוא רמז כדי להיזכר. לדוגמה, רק כאשר האדם העומד מולך מתחיל לדבר על גולף, אתה נזכר שהכרת אותו בטורניר הגולף שנה שעברה.

המכניזם הנוירולוגי המאפשר שליפה מהזיכרון הינו מורכב ביותר, וחוקרי מוח עדיין חוקרים על מנת להבין טוב יותר כיצד הוא פועל. בעיקרון, התקשורת בין תאי המוח נעשה על ידי חומרים הנקראים נויירו-טרנסמיטורים. אחד ממרכיביהם החשובים הוא אצטילכולין, שתורם לתפקוד המוחי ולזיכרון. ירידה ברמות האצטילכולין פוגעת בתפקוד המוחי.

סוגי הזיכרון

כאשר באים לדון בשאלה מהו זיכרון? נהוג לבצע את החלוקה הבאה:

  • זיכרון לטווח קצר
  • זיכרון טווח ארוך
  • זיכרון העבודה

יש מומחים אשר מחשיבים את זיכרון העבודה וזיכרון לטווח קצר לאחד. אנו נוטים להפריד בין השניים.

זיכרון עבודה

זיכרון העבודה, כמו שהשם מרמז מהווה את המידע עמו אנו עובדים בעת מילוי מספר משימות. המידע נלקח הן מן הזיכרון לטווח קצר והן מהזיכרון לטווח ארוך.

זיכרון לטווח קצר

זיכרון קצר טווח מכיל בעיקר מידע חדש אשר נקלט דרך החושים. על-כן, זיכרון קצר טווח מכונה אף “זיכרון סנסורי”. בדרך כלל אנו שומרים את המידע בזיכרון העבודה רק לשניות בודדות עד דקה. לאחר מכן, המידע מאוחסן בזיכרון לטווח ארוך.

זיכרון לטווח ארוך

כאשר אנו לומדים להפעיל מכשיר חדש, תוכנה חדשה, או כל חומר חדש, אנו משתמשים בפונקצית זיכרון העבודה על מנת להבין אילו כללים ותהליכים החומר החדש מצריך. המידע הנלמד מבוסס על יכולותינו הקודמות אשר אנו שולפים מן הזיכרון לטווח ארוך וממידע אשר אנו אוספים דרך הזיכרון לטווח קצר. היכולות והאינפורמציה החדשים מעובדים בזיכרון העבודה, אשר מהווה את משטח העבודה אשר בו אנו משלבים בין מידע קודם עם מידע חדש המבוסס על קלט ישיר מן החושים. על ידי חזרה ואימון, כל המידע מאוחסן בבנק של הזיכרון הארוך טווח לשליפה עתידית. גם על מנת להשתמש במידע פעם נוספת או במטרה להשתמש בו שוב לשם למידה דומה או אף מורכבת יותר. זיכרון לטווח ארוך משמש גם כבית איחסון לניסיונות משמעותיים אשר אנו רוצים לקשר בהמשך החיים.

זיכרון לטווח ארוך מורכב ממכניזם מורכב, אך באופן כללי הוא מכיל שני סוגי זיכרון עיקריים הכוללים:

  • אינפורמציה
  • כישורים

אלו הן יכולות ספציפיות אשר אנו מפתחים על מנת לבצע מגוון משימות. לקוראים בעלי ידע בסיסי במחשבים, הדברים הבאים יבהירו את ההבדלים בין סוגי הזיכרון השונים. נניח שאנו מעוניינים להכניס מידע בתיקיה שבמחשב. המקלדת משמשת כקלט חישתי, המקבילה לזיכרון לטווח קצר, על-מנת להכניס את המידע לזיכרון ה- RAM .RAM פועל באותו אופן בו פועל זיכרון העבודה שלנו, במובן זה שהוא שומר את המידע שאנו עובדים איתו. הוא אף שומר באופן זמני את התוכניות השונות עמן עבדנו לאחרונה ומאפשר לנו לבצע פעולות שונות בזמן אמת. לאחר שהכנסנו את המידע לדיסק הקשיח, המייצג את הזיכרון לטווח ארוך, המידע יוכל להישלף בעתיד.

עוד >> שיפור הזיכרון – כאן הפיתרון